Cộng đồng BDSM lớn nhất
Анастасия, 26
Trên trang web ngay bây giờ!
7 ảnh
Vai trò: Đệ trình
Giới thiệu về tôi
Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки.

Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении.

Табу: следы, увечья.

Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам.
Có trên cơ thể
 • Hình xăm
 • Tóc
  Sáng
  Đang hẹn hò
  Gặp gỡ Chàng trai, Cặp đôi M+F
  Mục đích hẹn hò
 • Tình bạn và giao tiếp
 • Tình yêu, các mối quan hệ
 • Quan hệ tình dục thông thường cho hai người
 • Quan hệ tình dục một hoặc hai lần
 • Quan hệ tình dục nhóm
 • Hỗ trợ vật chất
  Tôi không cần nhà tài trợ và không muốn trở thành nhà tài trợ
  Định hướng
  Bisexual
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Ищу Господина. Хочу стать добычей, вещью настоящего Хозяина. Почувствовать безграничную власть Мужчины над собой и отдаться в руки опытного Учителя. Для полного подчинения, унижения физического и морального, порки. Нравится в теме: бондаж - шибари/кинбаку/веревки/цепи/наручники/кандалы/ошейники, полное подчинение Хозяину, игры с воском и льдом, жесткий секс, сквирт, пощечины. Остальное при личном общении. Табу: следы, увечья. Ищу новые грани себя... Открыта к экспериментам. БДСМ Moscow Đệ trình
  Cuộc họp hôm nay