Cộng đồng BDSM lớn nhất
Максим, 44
Trên trang web ngay bây giờ!
3 ảnh
Vai trò: Thống trị
Giới thiệu về tôi
Доминант с большим стажем. И не только стажем.
Интересуют нижние девушки и мужчины.
Есть 3 комнатная квартира, где провожу сессии или могу поселить жить, сам живу отдельно.
Успешный.
Люблю спорт.
Много путешествую, хочу чтобы человек был всегда рядом со мной, все расходы возьму на себя.
Не женат, нет.
Фиксация.
Бондаж.
Плеть.
Соблюдаю договоренности и табу.
Люблю эксперименты!
Xe của tôi
Bentley Continental GT
Đang hẹn hò
Gặp gỡ Chàng trai, Cô gái
Mục đích hẹn hò
 • Tình bạn và giao tiếp
 • Tình yêu, các mối quan hệ
 • Quan hệ tình dục thông thường cho hai người
 • Quan hệ tình dục một hoặc hai lần
 • Chơi các môn thể thao
 • Hỗ trợ vật chất
  Sẵn sàng trở thành nhà tài trợ
  Доминант с большим стажем. И не только стажем. Интересуют нижние девушки и мужчины. Есть 3 комнатная квартира, где провожу сессии или могу поселить жить, сам живу отдельно. Успешный. Люблю спорт. Много путешествую, хочу чтобы человек был всегда рядом со мной, все расходы возьму на себя. Не женат, нет. Фиксация. Бондаж. Плеть. Соблюдаю договоренности и табу. Люблю эксперименты! БДСМ Moscow Thống trị
  Доминант с большим стажем. И не только стажем. Интересуют нижние девушки и мужчины. Есть 3 комнатная квартира, где провожу сессии или могу поселить жить, сам живу отдельно. Успешный. Люблю спорт. Много путешествую, хочу чтобы человек был всегда рядом со мной, все расходы возьму на себя. Не женат, нет. Фиксация. Бондаж. Плеть. Соблюдаю договоренности и табу. Люблю эксперименты! БДСМ Moscow Thống trị
  Доминант с большим стажем. И не только стажем. Интересуют нижние девушки и мужчины. Есть 3 комнатная квартира, где провожу сессии или могу поселить жить, сам живу отдельно. Успешный. Люблю спорт. Много путешествую, хочу чтобы человек был всегда рядом со мной, все расходы возьму на себя. Не женат, нет. Фиксация. Бондаж. Плеть. Соблюдаю договоренности и табу. Люблю эксперименты! БДСМ Moscow Thống trị
  Cuộc họp hôm nay