Cộng đồng BDSM lớn nhất
Александр, 38
là 02 Tháng Sáu 2023 trong 13:05
Russia, Moscow
7 ảnh
Vai trò: Thống trị
Giới thiệu về tôi
Давно в БДСМ.

Широко практикую: BD и SM

Нужна нижняя или маза.

Если начинающая, то ввиду в тему.

Есть место для проведения сессий.

Только РЕАЛ.

Долгие переписки не веду.
Xe của tôi
Красивый, комфортный, черный
Đang hẹn hò
Gặp gỡ Cô gái
Mục đích hẹn hò
 • Tình yêu, các mối quan hệ
 • Quan hệ tình dục thông thường cho hai người
 • Quan hệ tình dục một hoặc hai lần
 • Hỗ trợ vật chất
  Sẵn sàng trở thành nhà tài trợ
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Давно в БДСМ. Широко практикую: BD и SM Нужна нижняя или маза. Если начинающая, то ввиду в тему. Есть место для проведения сессий. Только РЕАЛ. Долгие переписки не веду. БДСМ Moscow Thống trị
  Cuộc họp hôm nay