Cộng đồng BDSM lớn nhất
Оля, 24
Trên trang web ngay bây giờ!
2 ảnh
Vai trò: Thống trị
Giới thiệu về tôi
Люблю боллбастинг!!!
Начинающая Госпожа.
Только учусь быть строгой Госпожой.
Иногда стесняюсь своих желаний.
Опыта мало, но сильно хочу доминировать - это меня возбуждает.
Нужен раб для практики.
Желательно с отношениями в простой жизни.
Надеюсь найти своего любимого, будущего куколда.
Еще интересуют знакомства с опытными Госпожами для обмена опытом.
Держать в руках яйца мужчины и сильно сжимать, смотреть на реакцию.
Очень-очень люблю боллбастинг.
Завожусь когда я заставлю лизать свою киску.
Có trên cơ thể
 • Xuyên
 • Hình xăm
 • Đang hẹn hò
  Gặp gỡ Chàng trai, Cô gái
  Mục đích hẹn hò
 • Tình bạn và giao tiếp
 • Quan hệ tình dục thông thường cho hai người
 • Quan hệ tình dục một hoặc hai lần
 • Quan hệ tình dục nhóm
 • Kết hôn, tạo dựng gia đình
 • Sinh con, nuôi dạy con cái
 • Hỗ trợ vật chất
  Tôi không cần nhà tài trợ và không muốn trở thành nhà tài trợ
  Люблю боллбастинг!!! Начинающая Госпожа. Только учусь быть строгой Госпожой. Иногда стесняюсь своих желаний. Опыта мало, но сильно хочу доминировать - это меня возбуждает. Нужен раб для практики. Желательно с отношениями в простой жизни. Надеюсь найти своего любимого, будущего куколда. Еще интересуют знакомства с опытными Госпожами для обмена опытом. Держать в руках яйца мужчины и сильно сжимать, смотреть на реакцию. Очень-очень люблю боллбастинг. Завожусь когда я заставлю лизать свою киску. БДСМ Moscow Thống trị
  Люблю боллбастинг!!! Начинающая Госпожа. Только учусь быть строгой Госпожой. Иногда стесняюсь своих желаний. Опыта мало, но сильно хочу доминировать - это меня возбуждает. Нужен раб для практики. Желательно с отношениями в простой жизни. Надеюсь найти своего любимого, будущего куколда. Еще интересуют знакомства с опытными Госпожами для обмена опытом. Держать в руках яйца мужчины и сильно сжимать, смотреть на реакцию. Очень-очень люблю боллбастинг. Завожусь когда я заставлю лизать свою киску. БДСМ Moscow Thống trị
  Cuộc họp hôm nay