Cộng đồng BDSM lớn nhất
Мистер GSL, 39
là 26 Tháng Năm 2023 trong 15:02
Russia, Adler
1 ảnh
Vai trò: Thống trị
Giới thiệu về tôi
Интересный человек с хорошим чувством юмора! Образован. Страстный любовник! Восемь,
Девять шесть четыре, три три семь сорок восемь,семьдесят девять
Девушку, желательно нижнюю, для регулярных интимных встреч!
Разнообразие, люблю доминировать. Есть игрушки и костюмы.
Đang hẹn hò
Gặp gỡ Cô gái, Cặp đôi F+F
Mục đích hẹn hò
 • Quan hệ tình dục thông thường cho hai người
 • Quan hệ tình dục một hoặc hai lần
 • Quan hệ tình dục nhóm
 • Hỗ trợ vật chất
  Tôi không cần nhà tài trợ và không muốn trở thành nhà tài trợ
  Định hướng
  Dị tính
  Интересный человек с хорошим чувством юмора! Образован. Страстный любовник! Восемь, Девять шесть четыре, три три семь сорок восемь,семьдесят девять Девушку, желательно нижнюю, для регулярных интимных встреч! Разнообразие, люблю доминировать. Есть игрушки и костюмы. БДСМ Adler Thống trị
  Cuộc họp hôm nay