Cộng đồng BDSM lớn nhất
Екатерина, 19
Đã là 01 Tháng Sáu 2023 trong 13:46
Russia, St. Petersburg
2 ảnh
Vai trò: Thống trị
Giới thiệu về tôi
Начинающая госпожа. Пока что только учусь. Хочу доминировать, бывает тяжело говорить о своих желаниях. Хотелось бы найти раба для практики. Сначала интимная переписка с фото-и видеоотчётами. Возможны в будущем встречи на вашей или на нейтральной территории если подойдёте со всей ответственностью к происходящему. Табу будут все учитываться и никогда не нарушены с моей стороны.
Tóc
Tóc đỏ
Đang hẹn hò
Gặp gỡ Chàng trai, Cô gái
Mục đích hẹn hò
 • Quan hệ tình dục thông thường cho hai người
 • Quan hệ tình dục một hoặc hai lần
 • Hỗ trợ vật chất
  Tôi không cần nhà tài trợ và không muốn trở thành nhà tài trợ
  Định hướng
  Bisexual
  Начинающая госпожа. Пока что только учусь. Хочу доминировать, бывает тяжело говорить о своих желаниях. Хотелось бы найти раба для практики. Сначала интимная переписка с фото-и видеоотчётами. Возможны в будущем встречи на вашей или на нейтральной территории если подойдёте со всей ответственностью к происходящему. Табу будут все учитываться и никогда не нарушены с моей стороны. БДСМ St. Petersburg Thống trị
  Начинающая госпожа. Пока что только учусь. Хочу доминировать, бывает тяжело говорить о своих желаниях. Хотелось бы найти раба для практики. Сначала интимная переписка с фото-и видеоотчётами. Возможны в будущем встречи на вашей или на нейтральной территории если подойдёте со всей ответственностью к происходящему. Табу будут все учитываться и никогда не нарушены с моей стороны. БДСМ St. Petersburg Thống trị
  Cuộc họp hôm nay